TACS Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

Kaynaklar

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
Bilgi Ekonomisi ] YNA ] Erişim Ağları ] Taşıma Ağları ] Enerji ] [ Kaynaklar ]
  

Up
BTK Görüşleri
Kılavuz

Kaynaklar
   
   

   
   
Gelecek Bilişim Sistem, Teknoloji ve Uygulamalar

İletişim Ağ Mimarisi, Teknolojileri ve Tasarımı
Gezgin Telsiz Uygulamaları: '6. His'
Gözlem, İzlem ve Güvenlik Sistemleri
IPTV

   
   
The EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications
   
   

   
   
BTK Uzman Çalışma ve Görüşleri
 • Devre Anahtarlamalı PSTN Şebekesinden Paket Anahtarlamalı Yeni Nesil Şebekelere Geçiş Stratejileri
 • CDMA ve UMTS: Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Teknolojilerinin Karşılaştırılması, Türkiye Önerisi
 • Metropol Alanlar İçin Kablosuz Erişim (Wıreless Metropolıtan Area Network / Kablosuz Metropol Alan Ağları–Wman) Uygulamaları Ve Düzenleme Önerileri
 • Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wireless Local Area Networks) Teknolojisinin İncelenmesi, Mevcut Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ve Ülkemize Yönelik Düzenleme Önerisi
 • Mobil Telefon Şebekelerinde (GPRS/EDGE/WCDMA-HSDPA) Data Servislerinin Hizmet Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Teknik Düzenlemeler
 • Mobil IP: Mevcut Düzenlemeler ve Türkiye Önerileri
 • Yeni Kuşak Arabağlantı : 2G/3G Arabağlantı
 • Yazılım Tanımlı Telsiz Cihazları ve Spektrum Kullanımı
 • Karasal Kablosuz  İnteraktif  Multimedya Uygulamalarına Yönelik Çözümler Ve Düzenlemeler
 • Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri İçin Türkiye'de Uygulanacak Frekans Bandı, Lisans, Servisler, Uygulamalar ve Ülkemizdeki Durumu
 • Genişband Uygulamaları ve Genişband Pazarında Çok Genişband (UWB) Teknolojisinin Yeri ve Türkiye Düzenlemeleri
 • Mobil Telekomünikasyon Lisans Rejimi: Dünya Örnekleri ve Türkiye Analizi
 • Sabit ve Sayısal Mobil Telekomünikasyon Şebekelerinde Hizmet Kalitesi: Dünya ve Türkiye Analizi
 • Mobil Çağrı Sonlandırma Hizmetleri Piyasasında Etkin Piyasa Gücü Kavramı: Türkiye İçin Model Önerisi
 • Radyo, TV ve Mobil Haberleşme Ortak Anten  Sistem ve Tesislerinin  Kurulması ve Düzenleme Esasları
 • Enerji hatları üzerinden haberleşme (Powerline Communication) 
 • Kablo TV Şebekesi Üzerinden Verilecek İnternet Servisinde Çoklu İnternet Servis Sağlayıcı Uygulamaları: Mevcut Düzenlemeler ve Türkiye Önerileri
 • Karasal Sayısal TV Yayıncılığı (DVB-T) Genişbant Pazarına Etkisi ve Düzenleme Perspektifi
 • Karasal Sayısal Ses Yayıncılığına (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) Geçiş, Dünyadaki T-DAB Pazarının İncelenmesi Ve Türkiye’de Bu Konuda Yapılan Ar-Ge Ve Üretim Çalışmalarının Analizi Ve Teşviki İçin Yöntemler
 • Olağanüstü Hal Haberleşmesi Ülke İhtiyaçları Ve Tampere Sözleşmesi Çerçevesinde Analiz
 • Yerel Ağ Kullanım Maliyetleri: Türkiye İçin Bir Model Denemesi
 • Kamu Kurum / Kuruluşlarının Telekomünikasyon Piyasasına Girişleri: Düzenleme Yaklaşımları
 • Dünya, Avrupa ve Türkiye Standart Organizasyonlarının Analizi ve Telekomünikasyon Alanında Standartlarla İlgili Sektör, Telekomünikasyon Kurumu ve Standart Organizasyonları Arasında İşbirliği Modelinin Geliştirilmesi
 • AB Mevzuatı Çerçevesinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile İthalat Kontrol Stratejilerinin Belirlenerek,  E-Denetim Modelinin Geliştirilmesi
 • Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumları: Kurumsal Yapı ve Sorumlulukları ile Denetleme ve Yaptırım Uygulama Fonksiyonları
 • Telekomünikasyon Sektöründe Erisim Sorunlarinin Hukuksal Analizi ve Türkiye için Çözüm Önerileri
 • Arabağlantı Sözleşmelerinin Hukuksal Açıdan İncelenmesi: Telekomünikasyon Sektöründe Arabağlantı Uzlaşmazlıklarının Çözümü Prosedürünün İşletilmesi
 • Ulusal Numaralandırma Planları ve Numara Taşınabilirliği: Standartlar, Yöntemler ve Sonuçlar
 • Alan Adları Yönetimi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Çözümsel Yaklaşımlar
 • Uluslararası Anlaşmalardaki Kısıtlamalar Dikkate Alınarak Ülkemizde Telekomünikasyon Alanında Üretimin AR_GE Faaliyetlerinin ve İhracatın Artırılmasında Teşvik Yöntemlerinin Analizi
 • Yayın Hizmetlerinde Kullanılan Yardımcı Sistemlere Yönelik Düzenlemeler ve Çözüm Önerileri ile Teknik ve Ekonomik Yansımaları
 • Telekomünikasyon Regülasyonlari Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesi
 • Asgari Evrensel Hizmetlerde Kapsam ve Kaynak: En İyi Uygulamalar ve Öneriler
 • Avrupa Birliği'nde Telekomünikasyon Politikaları, AB Müktesebatı ve Türkiye Tarafından Alınması Gereken Tedbirler
 • Türk Cumhuriyetleri'nin Telekomünikasyon Regülasyonu ve Uluslararası İlişkilerin İncelenmesi, Türkiye ile Telekomünikasyon Regülasyonu Alanında İşbirliği ve Telekomünikasyon Yatırımları İmkanlarının Araştırılması
   
   
Bilişim Teknolojileri Teknik Terimler Kılavuzu

a-c
d-e
f-h
i-k
l-n
o-q
r-s
t-z

   
   
   
 

TACS
 


 
 
   

 

Home ] Up ] BTK Görüşleri ] Kılavuz ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS