TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

3N

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
[ 3N ] ZTE ] Huwaei ] Ericsson ] ALU ] Gezgin Internet ]
  

Up

3.Nesil (3N) Gezgin Radyo İletişim Sistemleri
   
 

   
   
30 Nisan 2009 Tarihinde 3. Nesil Mobil Hizmetler (IMT-2000/UMTS) Yetkilendirmesinde İmtiyaz Sözleşmeleri İmzalandı
   
   
IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Asgari Değerlerinin belirlenmesine ve IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı’na yönelik 2008/14086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 18/09/2008 tarihli ve 27001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2008/14086 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına ilişkin lisansların verilebilmesini teminen; yine aynı sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan değer üzerinden, “IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı” uyarınca söz konusu hizmete ilişkin yetkilendirmenin yapılması için 6 ay içerisinde ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda, 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme ihalelerinin 28/11//2008 tarihinde yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda, 28/11/2008 tarihinde Kurum Merkez Binasında saat 10:00’da başlatılan IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme ihalelerine 40 MHz, 35 MHz , 30 MHz ve 25 MHz band genişliklerine sahip A, B, C ve D lisansları için sırasıyla 285, 250, 214 ve 178 Milyon Avro asgari bedel üzerinden çıkılmış olup, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tekliflerini vermiştir. Söz konusu ihalelerde,

• A lisansı 358 milyon Avro+KDV’ye Turkcell İletişim Hizm.A.Ş.’ye,
• B lisansı 250 milyon Avro+KDV’ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
• C lisansı 214 milyon Avro+KDV’ye Avea İletişim Hizm.A.Ş.'ye

ihale edilmiştir.

İhale sonrası Kurum ile ihaleyi kazanan şirketler ararsında parafe edilen imtiyaz sözleşmesi görüşü alınmak üzere Danıştay’a gönderilmiş, Danıştay düşüncesini alınmasını müteakip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından son hali verilen IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi İle Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmeleri, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen törenle imzalanmıştır.

Kurum adına Bilgi teknolojileri ve iletişim Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer tarafından imzalanan söz konusu sözleşmeler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. adına Genel Müdür Süreyya Ciliv, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Ian Gray ve İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. adına Genel Müdür Cüneyt Türktan tarafından imzalandı.

Bu ihalelerden A Lisansı için, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., 422,44 milyon Avro, B Lisansı için Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., 295 milyon Avro, C Lisansı için Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’de 252,52 milyon Avro tutarında Lisans bedelini Hazinenin ilgili hesabına yatırmıştır.

Bu ihaleden Hazinenin Kasasına 969.96 milyon (969.960.000) Avro, (2.071.640.568 TL) gelir kaydedilmiştir.
 
   
 
   
 

TACS
 


 
 
   
 

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS