TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

Telkoder

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
Telekom Zirvesi ] [ Telkoder ]
  

Up

Telkoder
   
   

   
   
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, kısa bir süre sonra vatandaşların şehir içi telefon hizmetlerinde de “rekabetin getirdiği nimetlerden” faydalanmaya başlayacağını bildirdi.


Arıak, yaptığı yazılı açıklamada, 2008 yılı sonuçlarına göre sabit telefon pazarının büyüklüğünün yaklaşık 6,2 milyar lira olduğunu ve sabit telefon pazarının yüzde 38’ini sabit ücretlerin, yüzde 35’ini şehir içi görüşmelerin, yüzde 25’ini uzak mesafe görüşmelerinin oluşturduğunu kaydetti. Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) gereğince, şimdiye kadar rekabete kapalı tutulan ve pazarın yüzde 73’ünü oluşturan şehir içi telefon hizmetlerinin, yani 4,5 milyar liralık bölümün de 10 Mayıs 2009 tarihinden itibaren yasal olarak rekabete açıldığını hatırlatan Arıak, şehir içi telefon hizmetinin fiili olarak rekabete açılması için gerekli, önemli unsurlar olan Yetkilendirme Yönetmeliği ve Numara Kullanım Hakkı bedellerinin geçtiğimiz günlerde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
Arıak, “Uygulamaya yönelik birkaç adımın daha atılması ile birlikte çok kısa bir süre sonra vatandaşlarımız şehir içi telefon hizmetlerinde de rekabetin getirdiği nimetlerden faydalanmaya başlayacak. Bunun için mutluyuz” ifadesini kullandı.
Bu noktadan sonra vatandaşların şehir içi telefon hizmetlerinden işletmeci seçme hakkını kullanarak yararlanmalarının önündeki en büyük sorunun tarifelerle ilgili olduğunu belirten Arıak, şunları kaydetti:
“Türkiye’de yaklaşık 17,5 milyon olan sabit telefon abonelerinin yarısı HesaplıHatt ve YazlıkHatt abonesi, ancak bu abonelere yeni işletmecilerin hizmet vermeleri yasaklanmış durumda. Bu yasaklamanın hiçbir gerekçesi olmadığı gibi, daha ucuz görüşme yapma ihtiyacı içinde olan bu abone kesimi uzunca bir süredir mağdur durumda, çünkü onlar alternatif işletmecilerden hizmet alamıyor. Üstüne üstlük şimdi de StandartHatt abonelerinin alternatif işletmeciler üzerinden şehir içi görüşme yapmalarının da yasaklanması için girişimlerin olduğunu duyuyoruz. Bu, tüm sabit telefon abonelerinin yüzde 90’ı olan 15,5 milyon abonenin alternatif işletmecilerden hizmet alamaması anlamına gelir ki hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir.”
Arıak, bu durumun çok acil olarak’ önlenmesi ve vatandaşların sabit telefon hizmetlerinde rekabetten yararlanabilmelerinin sağlanması gerektiğine işaret etti.


Sabit Telefon Hizmetlerindeki Vatandaşlik Haklari

TELKODER olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi görev edindiklerini vurgulayan Arıak, “sabit telefon görüşmeleri alanındaki 85 yıllık tekelin hukuken sona erdiği” bugünlerde, kullanıcıların sahip oldukları hakları fiilen kazanmak için bilgilenmelerini istediklerini ifade etti.
Yusuf Ata Arıak, sabit telekom hizmetlerindeki temel vatandaş haklarını şöyle sıraladı:

“-İşletmeci seçebilme hakkı: Türkiye’nin her yerindeki tüm vatandaş ve kuruluşlar, sabit telefon hizmetlerinin hepsini Türk Telekom’dan başka işletmecilerden de alabilmelidir.

-İnternete erişim hakkı: Herhangi bir vatandaş, Türk Telekom’a sabit hat abonesi olmadan da ADSL (hızlı internet) hizmeti alabilmelidir.


-Abone olmadan telefon hizmeti alma hakkı: Herhangi bir sabit hat sahibi, dört haneli taşıyıcı kodu ile (10XY) şehir içi dahil her yöne doğru arama yapabilmelidir.

 
-Telefon işletmecisini kolay değiştirme hakkı: Herhangi bir sabit telefon abonesi, geçmek istediği işletmeciye başvurusundan birkaç gün sonra yeni işletmecisi üzerinden her tür konuşmaya başlayabilmelidir.


-Numara taşıma hakkı: Herhangi bir sabit telefon abonesi, numarasını değiştirmeden bir başka işletmeciye taşıyabilmelidir.


-İnternet işletmecisini kolay değiştirme hakkı: Bir ADSL (hızlı internet) abonesi, bir işletmeciden diğerine kesintisiz olarak ve hızla geçebilmelidir.”

Serbestleşme çalışmalarının başarısının, tüm kullanıcıların bu haklardan faydalanabilmelerine bağlı olduğuna dikkati çeken Arıak, “Bir başka deyişle, bu haklar ne kadar varsa, serbestleşme de o kadar vardır” ifadesini kullandı.
 

   
   
   
 

TACS
 


 
 
   
 

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS