TACS  Delivers the Insight and Vision on Technology for Strategic Decisions

3. Nesil Radyo

       
Home ] Up ] TACS Hizmetleri ] TACS Yetkinlikleri ] TACS Pazarları ] TACS Hakkında ] Görüş ve Haberler ] Bağlar ] İçerik ] Ara ]
6. His ] LTE ] WiMax ] [ 3. Nesil Radyo ]
  

Up

3N: CDMA ve UMTS
   
   

   
   
‘CDMA ve UMTS: Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Teknolojilerinin Karşılaştırılması, Türkiye Önerisi’, Afşin Büyükbaş
   
   
Üçüncü nesil teknolojiler ile hizmetlerin en etkin biçimde kullanıcılara sağlanması ve ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için bu teknolojilerden hangisinin seçilmesi gerektiği önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. UMTS, Avrupa’da 3G teknolojisi olarak kullanılması planlanan ve temel telsiz erişim tekniği olarak WCDMA kullanan 3. Nesil Mobil Haberleşme Sistemi’ne verilen genel bir isimdir. Mobil iletişim altyapısı olarak GSM sistemini kullanan ülke ve operatörlerin 3G hizmetlerini sunmak için geçiş yapacakları teknolojinin WCDMA olması beklenmektedir. WCDMA’ya rakip olarak gösterilen ve CDMA2000 olarak da adlandırılan CDMA MC arayüzünün temeli Amerika Telekomünikasyon Endüstri Birliği (Telecommunications Industry Association, TIA)’nin önerisine ayanmaktadır.
CDMA2000, CDMA teknolojisine dayalı 2G şebekeler için 3. Nesil hizmetlere en uygun geçiş yoludur. Bu tezin amacı, tüketici ve ülke yararı açısından Ülkemizde söz konusu sistemlerin hangisinin kullanılması gerektiği konusunun tartışılması ve öneriler sunulmasıdır. Bu amaçla, konu çok yönlü incelenmiş, ülke uygulamaları karşılaştırılmış ve Türkiye uygulamasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
 

Temel telekomünikasyon şebekesi


‘CDMA ve UMTS: Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Teknolojilerinin Karşılaştırılması, Türkiye Önerisi’, Afşin Büyükbaş
   
 

TACS
 


 
 
   

 

Home ] Up ]

 

Copyright © 1997-2014 TACS
Last modified: July 13, 2016

The Best Networks Start with the Best Consultants, TACS